home
International Protection (IP) Elektrische Beschermingsnormen
International Protection (IP) Elektrische Beschermingsnormen

Het IP klasseersysteem ordent de beschermingsgraad van elektrische komponentenen tegen vaste voorwerpen en vloeistoffen.
Het systeem wordt erkend in de meeste Europese landen en beantwoordt aan een aantal normen zoals:
BS (British Standards) 5490:1977.
IEC (International Electrotechnical Commission) 529:1976.
BS 5420:1977.
IEC 144:1963.

Het systeem laat de fabricant de vrijheid hoe hij de beschermingsgraad bereikt.
Dit resulteert in een grote verscheidenheid van uitvoeringen, naargelang de constructeur.
De linkse afbeeldingen van PG's (kabeldoorvoeren) illustreren dit.

Eerste cijfer
Bescherming tegen vaste voorwerpen
Tweede cijfer
Bescherming tegen vloeistoffe

0 géén bescherming

1 bescherming tegen vaste voorwerpen minimaal 50mm groot (bescherming tegen handbereik)

2 bescherming tegen vaste voorwerpen minimaal 12mm groot (bescherming tegen vingers)

3 bescherming tegen vaste voorwerpen minimaal 2,5mm groot (bescherming tegen gereedschappen en draden)

4 bescherming tegen vaste voorwerpen minimaal 1mm groot (bescherming tegen gereedschappen en kleine draden)

5 bescherming tegen stof;stofwerend (niet voor schadelijke stoffen)

6 totale bescherming tegen stof

0 géén bescherming

1 bescherming tegen vallende waterdruppels en condens

2 bescherming tegen vallende waterdruppels tot een hoek 15° afwijkend van de vertikale

3 bescherming tegen regen.

4 beschermd tegen sproeiend water vanuit alle richtingen;waterwerend (niet totaal dicht

6 beschermd tegen sterke waterstralen uit alle richtingen;waterwerend (gebruik op het scheepsdek)

7 beschermd tegen kortstondige onderdompeling tussen 0,15m en 1 meter diep

8 beschermd tegen blijvende onderdompeling tussen 0,15m en 1 meter diep

Voorbeeld:IP44=

4 bescherming tegen vaste voorwerpen minimaal 1mm groot (bescherming tegen gereedschappen en kleine draden)

4 beschermd tegen sproeiend water vanuit alle richtingen;waterwerend (niet totaal dicht)